K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookies.

cancel
Peprnomátová silice 30 ml
  • Peprnomátová silice 30 ml

Peprnomátová silice, 10 ml

45,00 Kč
S DPH
Počet

SILICE Z MÁTY PEPRNÉ 100% PŘÍRODNÍ

silice z  kvetoucí nati Mentha piperita L.

Tekutá peprnomátová silice vhodná do potravin nebo kosmetiky.

Balení: 10 ml ve skle

VAROVÁNÍ:
H315 – Dráždí kůži.
H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P261 – Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P321 – Odborné ošetření (viz … na tomto štítku).
P362 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P501 – Obsah obalu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy

05139

Ke stažení

Peprnomátová silice BL

Ke stažení (142.26k)