K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookies.

cancel

EDTA - ethylendiamintetraacetát tetrasodný, dihydrát, 25 kg

2 725,00 Kč
S DPH

Ethylendiamintetraacetát tetrasodný, dihydrát

25 kg v pytli

Počet

EDTA - ethylendiamintetraacetát tetrasodný, dihydrát

Tetrasodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové

Použití: ve hnojivech, chelatační činidlo, přísada do čisticích prostředků

Kvalita balené látky: technická

VAROVÁNÍ:H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

04191