K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookies.

cancel
Levandulová silice 10 ml
  • Levandulová silice 10 ml

Rozmarýnová silice, 10 ml

39,00 Kč
S DPH
Počet

Rozmarýnová silice 100% přírodní

Silice z nati rozmarýnu lékařského (Rosmarinus officinalis L.)

Vhodná k parfumaci např. ručně vyráběných mýdel.

Balení: 10 ml ve skle

Varování:

H226: Hořlavá kapalina a páry.
H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H332: Zdraví škodlivý při vdechování.
H371: Může způsobit poškození orgánů.
H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

05098

Ke stažení

Rozmarýnová silice - BL

Ke stažení (161.03k)