K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookies.

cancel

Šalvějová silice, 10 ml

99,00 Kč
S DPH

100% přírodní

Počet

Šalvějová silice 100% přírodní z rostliny Salvia officinalis L.

Vhodná k parfumaci např. ručně vyráběných mýdel.

Balení: 10 ml ve skleněné lahvičce

Varování:

H226: Hořlavá kapalina a páry.

H302: Zdraví škodlivý při požití.

H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315: Dráždí kůži.

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H371: Může způsobit poškození orgánů.

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

05458