K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookies.

cancel

Tymiánová silice, 30 ml

249,00 Kč
S DPH

100% přírodní

Počet

Tymiánová silice 100% přírodní z rostliny Thymus serpilum

Vhodná k parfumaci např. ručně vyráběných mýdel.

Balení: 30 ml ve skleněné lahvičce

Varování:

H226: Hořlavá kapalina a páry.

H302: Zdraví škodlivý při požití.

H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

05463