K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookies.

cancel

Isopropanol čistý 1 l

109,00 Kč
S DPH

Isopropanol 99,9%.

Isopropylalkohol.

Ideální na čištění skla, odstraňování pachů a skvrn z kožených povrchů.

Počet

Isopropanol, isopropylalkohol 99,9%.

Balení: PET lahev

Objem balení: 1 l

Barva: čirá

Isopropanol se používá k čištění skla (s rizikem pro antireflexní úpravu), odstraňování pachů a skvrn z kožených povrchů. Nerozpouští plasty.

Příprava čistidla na kůži: smíchejte 1 díl isopropanolu se čtyřmi díly vody. Před použitím vyzkoušejte na malé části povrchu, který chcete čistit, abyste ověřili stálost barvy materiálu.
Uchovávejte v temnu. Pokud to obal umožňuje, vymáčkněte přebytečný vzduch.

VAROVÁNÍ:
H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319: Způsobuje vážné podráždění očí
H336: Může způsobit ospalost nebo závratě

EUH019 Může vytvářet výbušné peroxidy.

S7: Uchovávejte obal těsně uzavřený
S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouřenÍ
S24: Zamezte styku s kůží
S25: Zamezte styku s očima
S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

Omezení: Prodej od 18 let!

04121

Ke stažení

Isopropanol - BL

Ke stažení (154.74k)