K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookies.

cancel
Pomerančová silice, 500 ml
  • Pomerančová silice, 500 ml

Pomerančová silice, 500 ml

575,00 Kč
S DPH
Počet

SILICE Z POMERANČE 100% přírodní

Vhodná k použití v kosmetice.

Varování:

H226: Hořlavá kapalina a páry.
H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315: Dráždí kůži.
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

05429