K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookies.

cancel
Silice z jedle sibiřské, 30 ml
  • Silice z jedle sibiřské, 30 ml

Jedle bělokorá silice, 100 ml

349,00 Kč
S DPH
Počet

Silice z jedle bělokoré, 100% přírodní
Fir Abies sibirica

NEBEZPEČÍ
H226 Hořlavá kapalina a páry
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

05075