K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookies.

cancel

GLDA, tetrasodium glutamate diacetate, 1 kg

199,00 Kč
S DPH

Tetrasodium glutamate diacetate

1 kg v PE lahvi

Počet

GLDA - tetrasodium glutamate diacetate, dihydrát

Použití: chelatační činidlo, přísada do čisticích prostředků

Kvalita balené látky: technická

VAROVÁNÍ:
H290 Může být korozivní pro kovy
H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

04670