K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookies.

cancel
hydrogenuhliitan-sodn-nahco3-jedl-soda-bicarbona-1-kg
  • hydrogenuhliitan-sodn-nahco3-jedl-soda-bicarbona-1-kg

Síran měďnatý - modrá skalice, 0,5 kg, CuSO4 . 5H2O, CAS 7758-99-8

99,00 Kč
S DPH

Modrá skalice

Počet

Síran měďnatý - modrá skalice, CAS: 7758-99-8, ES: 231-847-6, CuSO4 . 5H2O, >96%

Balení: 0,5 kg v PP kbelíku

Specifikace jakosti, parametry:
Obsah Cu: min. 23,5%
Obsah Fe: max. 0,2%

Síran měďnatý (CuSO4), známý pod triviálním názvem modrá skalice, dříve i jako modrý vitriol, je nejběžnější sloučenina mědi. V bezvodém stavu tvoří bílý prášek, který přijímáním vody modrá. Proto se jej užívá k důkazu vody v organických kapalinách nebo jako sušidla.

Použití

  • Odstraňování mechu ze střech - postříkat plochu cca 5% roztokem skalice modré (50 g na litr vody) a po zaschnutí ke stabilizaci účinku aplikovat cca 5% roztok uhličitanu sodného
  • Hubení řas v bazénech
  • Materiál pro výrobu minerálních barev
  • Impregnace dřeva proti hnilobě
  • Konzervování vycpanin
  • Moření osiva
  • Bordoská jícha (směs roztoku modré skalice a vápenného mléka) - prostředek k hubení škůdců rostlinných kultur
  • Součást poměďovacích lázní
  • Barvení kůží

Neužívat vnitřně, nepožívat! Při potřísnění kůže vodným roztokem CuSO4 omýt pokožku vodou a mýdlem.

Pro zajímavost: Jak si vytvořit krystaly modré skalice - návod

1. Vytvořte si nasycený roztok modré skalice:
Vodu ohřejte na cca 50 stupňů Celsia a rozpouštějte v ní modrou skalici tak dlouho, dokud se nepřestane rozpouštět (teplotu udržovat na 50 stupních Celsia).

2. Až se přestane rozpouštět, přelijte roztok do jiné nádoby a nechejte samovolně chladnout (čím déle bude roztok chladnout, tím lépe). Při chladnutí začnou vznikat krystaly. Až roztok vychladne na okolní teplotu, nechejte několik dní v klidu. Z roztoku se bude odpařovat voda a krystaly budou stále růst.

3. Pokud by vznikly krystaly příliš malé, postup zopakujte, avšak začáteční teplotu, při které budete skalici rozpouštět, snižte na 30, maximálně 40 stupňů Celsia. Možno i méně - o to déle pak bude trvat růst krystalů odpařováním. Pro růst krystalů je třeba přesycený roztok a čas. (Přesycený roztok vzniká v první části ochlazováním a ve druhé odpařováním. Tím, že se ochladí, vzniká přesycený roztok a začnou vypadávat krystaly, dále se pak roztok přesycuje odpařováním.)
Největší krystaly narostou ve fázi odpařování. Čím delší bude fáze odpařování, tím lépe pro velikost krystalu.
Pokud se zvolí počáteční teplota nasycení vysoká, dojde ochlazením k rychlému přesycení a vznikne velké množství malých krystalků. V případě, že se tak stane, je třeba počáteční teplotu snížit (viz výše).

Náš tip: zajímavých tvarů můžete dosáhnout, vložíte-li do roztoku kamínek nebo jiný drobný předmět, na kterém chcete, aby se krystaly uchytily, anebo ponoříte do roztoku provázek přivázaný na tužce, kterou položíte přes vrchní okraje sklenice. 

Nebezpečnost: zdraví škodlivý, dráždí kůži a oči, dlouhodobě toxický pro vodní organismy
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 

04187